Your browser does not support JavaScript!
課程規劃

 

應用化學及材料科學系課程規劃說明

年 級

類 別

內 容

通 識 教 育

目 的

基礎教育

普通化學
基礎數理

導 論

實驗課程
應用化學

 • 基本能力
       
  中國語文
       
  外國語文

  資訊能力
    
 • 安全技能
      
  法治
      
  安全

  管理
 • 人文關懷
       
  心理
       
  藝術
     
  文化

基礎架構
導向未來

專業教育

有機化學
分析化學

物理化學

實驗課程
化 學

專業入門
引領未來

分科教育

生活化學領域
高分子領域

材料領域

實驗課程

分科技能
策劃未來

實務教育

實務選修

專題選修

實務訓練
開創未來

課程內容:應修學分數128學分(含博雅涵養課程)